دات نت نیوک
X

درباره معاون

محمد سپهری

سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان آذربایجان غربی

 

شماره تماس:

044-33455967

ایمیل:

//

//

 • سوابق تحصیلی
 • سوابق اجرایی
 • شرح وظایف
 • ملاقات حضوری
 
 

مشارکت های اجتماعی جوانان

 • 1. برنامه ریزی و نظارت بر توسعه زمینه های مشارکت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جوانان با تأکید بر پایداری کارکرد تشکل ها، تنوع بخشی و فرصت سازی درعرصه عمومی.
 • 2. برنامه ریزی و نظارت برای تسهیل فرآیند تأسیس سازمان‌های غیردولتی مرتبط با امور جوانان و شناسایی مشکلات و رفع موانع موجود.
 • 3. برنامه ریزی و نظارت بمنظور توانمندسازی و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد و برگزاری جلسات مشترک و تعامل با تشکل‌های مرتبط.
 • 4. انجام برنامه ریزی برای برقرار نمودن ارتباط تشکل‌های مردم نهاد با مراکز معنوی، علمی، مذهبی، فرهنگی و هنری با هماهنگی دستگاههای مربوطه
 • 5. تشکیل، ساماندهی و انجام امور دبیرخانه‌ای شورای هماهنگی تشکل‌ها و حمایت از برنامه‌های آنان
 • 6. برنامه‌ریزی و نظارت بمنظور ایجاد شبکه اجتماعی جوانان کشور با توجه به شاخص ها و اهداف تعیین شده.
 • 7. برنامه‌ریزی و نظارت بمنظور توانمندسازی جوانان در حوزه مشارکت‌های اجتماعی با همکاری دستگاههای ذیربط.
 • 8. صدور مجوز تأسیس، توسعه و یا انحلال سازمان‌های مردم نهاد جوانان
 • 9. ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص وضعیت سازمان های مردم نهاد جوانان
 • 10. برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی و سازماندهی و حمایت از جوانان خلاق، نخبه، هنرمند و کارآفرین با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
 • 11. برنامه‌ریزی و نظارت بر شناسایی و پیگیری امور قابل واگذاری به تشکل‌های غیردولتی جوانان
 • 12. برگزاری سمینارها و حلقه های گفتگوی جوانان در رسانه ها و مجامع علمی و اجتماعی.
 • 13. هماهنگی با تشکل‌های فراگیر جوانان، مانند بسیج، هلال احمر، امور تربیتی آموزش و پرورش و ...
 • 14. ارتباط با تشکل‌های مشاورین جوان سایر وزارتخانه‌‌ها و بویژه نهاد ریاست جمهوری
 • 15. انجام سایر امور مربوطه براساس قوانین و مقررات

ساماندهی امور جوانان

 • 1. پیگیری و اجرای مواد قانونی مرتبط با جوانان در برنامه های پنج ساله سند چشم انداز و سایر قوانین موضوعه .
 • 2. اداره امور دبیرخانه‌ای ستاد استانی ساماندهی و کمیته‌های تخصصی
 • 3. برنامه ریزی و نظارت بمنظور عملیاتی نمودن برنامه ساماندهی امور جوانان و رفع موانع و مشکلات .
 • 4. تعیین جایگاه، نقش و مأموریتهای اساسی دستگاههای دولتی مرتبط با امور جوانان و تقسیم کار ملی و رفع موازی کاری بمنظور هماهنگی و ساماندهی فعالیتهای بخشی و فرابخشی دراین زمینه.
 • 5. همگرایی، هماهنگی و سامان یابی فعالیتهای سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با امور جوانان.
 • 6. برنامه ریزی ونظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه ساماندهی و رفع موانع و تنگناهای موجود.
 • 7. برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد ستادهای استانی و ارائه گزارش به مراجع ذیربط
 • 8. برنامه‌ریزی محتوایی ستادهای استانی با مشارکت سایر دفاتر تخصصی.
 • 9. ارائه پیشنهادات در ارتباط با اصلاح وظایف دستگاه‌های اجرایی با توجه به رویکردهای منشور تربیتی و اهداف و سیاست‌های سند ملی توسعه
 • 10. انجام سایر امور مربوطه براساس قوانین و مقررات

فرهنگی و تربیتی

امور فرهنگی

 • 1. برنامه‌ریزی و ارائه طرح برای ساماندهی فرهنگی میادین ورزشی
 • 2. برنامه ریزی و ارائه طرح برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان
 • 3. شناساندن ضرورت و اهمیت ورزش در تامین سلامت عمومی جامعه و خانواده از طریق رسانه های گروهی
 • 4. برنامه ریزی برای معرفی الگوهای جوان
 • 5. آسیب شناسی فرهنگی ورزش همگانی و قهرمانی و حرفه ای و چاره اندیشی
 • 6. برنامه‌ریزی برگزاری نمایشگاه - جشنواره - همایش و هم اندیشی جوانان پیرامون مسا ئل فرهنگی مرتب
 • 7. برنامه‌ریزی و نظارت بر تداوم ارتباط فرهنگی با قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی
 • 8. تهیه شاخص های نظارت و ارزیابی عملکرد فرهنگی واحدهای اجرایی شهرستان ها
 • 9. برنامه ریزی برای رشد و ارتقاء فرهنگی جوانان از طریق فضا سازی قرآنی و توسعه نمادهای ملی و دینی و اردوها و سفرهای زیارتی
 • 10. ارائه طرح برای امور فوق برنامه فرهنگی و هنری ورزش همگانی و قهرمانی
 • 11. برنامه ریزی برای توسعه فرهنگ اخلاق و روحیه پهلوانی و جوانمردی در ورزش از طریق مربیان و سایر عوامل موثر

برنامه ریزی تربیتی

 • 1. برنامه ریزی برای تولید محتوای پیام و پیامک ویژه جوانان با اهداف آموزشی، دینی و تربیتی در فضای مجازی و رسانه های نوشتاری و دیداری و شنیداری و محیطهای ورزشی
 • 2. برنامه ریزی و ارائه طرح برای دستیابی جوانان به احساس هویت دینی، ملی و انقلابی
 • 3. برنامه ریزی راهبردی برای تربیت دینی جوانان
 • 4. حمایت از آثار و تولیدات مؤثر در ارتقاء دینی جوانان
 • 5. تولید محتوا در جهت پاسخگویی به شبهات دینی جوانان
 • 6. برنامه ریزی و ارائه طرح برای شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای جوانان و ارتقاء توانمندیهای آنان
 • 7. برنامه ریزی برای تربیت کار جمعی و گروهی توسط جوانان
 • 8. ارتباط با مراکز علمی و دینی برای تبادل نظر و هم اندیشی در حوزه تربیت دینی جوانان
 • 9. فرصت سازی برای هم اندیشی و ایده پردازی جوانان و بهره گیری از ایده ها
 • 10. برنامه ریزی برای مستندسازی از زندگی و اخلاق پهلوانی قهرمانان برجسته
 • 11.تهیه محتوای آموزشی برای جوانان در آستانه ازدواج و پس از ازدواج

برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده

 • 1. به خانواده ها و جوانان در ارتقاء سلامت روان
 • 2. کمک به خانواده ها جهت همراهی بیشتر و کارآمدتر در ایفای نقش تصمیم سازی در امر ازدواج جوانان
 • 3. ارتقاء سطح بینش و فرهنگ عمومی جامعه
 • 4. فراهم نمودن زمینه استقلال اجتماعی و اقتصادی جوانان
 • 5. تقویت حس مسئولیت پذیری خانواده ها در امور مربوط به جوانان از جمله ازدواج
 • 6. تقویت نقش و کارکرد حمایتی نهادهای سنتی از جوانان
 • 7. ارائه الگوهای مناسب در امر ازدواج
 • 8. مهارتهای ارتباطی و اجتماعی جوانان و افزایش آگاهی های مربوط به ازدواج در میان آنها
 • 9. فراهم نمودن زمینه دسترسی آسان جوانان به ازدواج

طرح های ملی جوانان

 • 1. برنامه‌ریزی و نظارت بمنظور بررسی اولویت‌های اجرای طرح‌های ملی جوانان
 • 2. برنامه‌ریزی ، نظارت و بررسیهای لازم بمنظور پیشنهاد راه کارهای مناسب جهت اجرا و توسعه طرح‌های ملی ویژه جوانان
 • 3. بررسی زمینه‌های مناسب مشارکت دستگاه‌های اجرایی و پیشنهاد تقسیم کار ملی در خصوص طرح‌های امور جوانان
 • 4. برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی از توانمندی‌های جوانان در خصوص اجرای طرح‌های ملی
 • 5. برنامه‌ریزی بمنظور پیگیری اجرای برنامه‌های عملیاتی و شناسایی مشکلات و رفع موانع موجود در مسیر اجرای طرح های ملی جوانان .
 • 6. فراهم نمودن امکانات برای مستندسازی اجرای برنامه‌های عملیاتی
 • 7. برنامه‌ریزی و نظارت بر سنجش و پایش شاخص‌های اجرای برنامه‌های عملیاتی طرحهای جوانان.
 • 8. تهیه و تنظیم گزارش برنامه‌های عملیاتی اجرا شده
 • 9. انجام سایر امور مربوطه براساس قوانین و مقررات
//
درباره ما

پورتال اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی با هدف اطلاع رسانی دقیق و به موقع اخبار و اطلاعیه ها در خصوص برنامه ها در جهت تعالی و بهره مندی بهتر از خدمات این معاونت ایجاد شده است

ارتباط با ما

آدرس: آذربایجان غربی - ارومیه - بلوار سربازان گمنام ( برق) - جنب مجتمع فرهنگی هنری ارشاد - اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی

33454110- 33453746 - 33448165 - 044

تلفن گویا: 33454110- 044

Email : dnnskindev@gmail.com

فکس: 33454800- 044

پست الکترونیک: info@javanan-ag.ir